• 1
  • 2
  • 3

 Z A P R O S Z E N I E

 

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły
z terenu Związku do wzięcia udziału już w ósmej edycji programu edukacyjnego pn. ?Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady?. Konkurs będzie przeprowadzony w roku szkolnym 2013/2014

 

Koordynator
Paweł Dzioba

 

 

Podsumowanie konkursu pdf logo

Pobierz regulamin pdf logo

Pobierz kryteria oceny pdf logo