• 1
  • 2
  • 3

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki
zaprasza szkoły z terenu Związku do udziału w programie
?Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - V edycja"

Regulamin

§ 1

Organizatorem programu jest Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki i szkoły w nim uczestniczące.

§ 2

Celem programu jest:
zwrócenie uwagi na problem odpadów
nauczanie rozróżniania odpadów opakowaniowych: szkło, papier i karton, tworzywa sztuczne, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
informować o możliwościach wykorzystania odpadów jako surowców (gospodarcze wykorzystanie surowców wtórnych)
kształtowanie pozytywnego wizerunku zakładu zagospodarowującego odpady, działania kompleksowe w tym zakładzie,
działania wspólnego gmin.

§ 3

Program adresowany jest do szkół podstawowych i gimnazjów w miastach i gminach należących do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Udział w programie jest dobrowolny.

§ 4

I Przedmiotem oceny są zorganizowane przedsięwzięcia szkół w zakresie:
informowania młodzieży o problemach gospodarki surowcami wtórnymi,
udział uczniów w akcjach mtwierdzony ilością zebranych i przekazanych do recyklingu odpadów.
aktywny i efektywny udziałuczniów oraz rodziców w zbiórce i segregacji surowców wtórnych, potwierdzony ilością zebranych i przekazanych do recyklingu odpadów.

Prowadzona przez szkoły dokumentacja powinna mieć formę opisową uzupełniona dokumentacją fotograficzną oraz powinna zawierać dowody przekazania surowców do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

II Realizacje zakładane cele (szczegółowe)
w ramach edukacji w szkołach proponujemy konkursy zgodnie z załączonymi regulaminami punktowane zgodnie z kryteriami oceny

§ 5

Laureaci konkursu otrzymają nagrody:
za zajęcie od 1 do 5 miejsca ? stacja meteo,
za zajęcie od 6 do 10 miejsca - rzutnik do foliogramów,
za zajęcie od 11 do 15 miejsca - mapa ścienna,
dla najlepszego ucznia z każdej szkoły za największą ilość zebranych baterii - odtwarzacz MP4,
5 tys. kalendarzy promujących selektywną zbiórkę odpadów.

§ 6

Oceny udziału szkół w konkursach dokonuje komisja powołana przez organizatorów.

§ 7

Sprawozdania odnośnie przeprowadzonego konkursu w szkołach będą przyjmowane do 15 listopada 2010 roku.

§ 8

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 6 grudnia 2010 roku.

§ 9

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice.

§ 10

Termin zgłaszania szkół do konkursów, do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki upływa z dniem 31 maja 2010 roku.