• 1
  • 2
  • 3

Informacja o programie edukacyjnym

30 września 2006 roku zakończył się ogólnopolski projekt edukacji ekologicznej pn. Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady opakowaniowe" Realizatorem projektu były cztery Związki należące do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin.

Związek Komunalny "Wisłok" był koordynatorem krajowym i realizatorem autorskiego podprojektu efektywnej edukacji ekologicznej pn. "Wyprawa w poszukiwaniu Ekolandii"

W ramach projektu zrealizowano 260 jednodniowych warsztatów ekologicznych dla 7928 uczniów i 573 opiekunów, opracowano 8 nowych tras edukacyjnych (po dwie w każdym Związku), przeszkolono 24 przewodników - ekologów "Wypraw." wydano i rozdystrybuowano 22 360 egzemplarzy mini-przewodników pn. "Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii", 7 500 Certyfikatów Odkrywców Ekolandii, 800 Dyplomów udziału w wyprawach, wydano 260 zestawów materiałów edukacyjnych, przekazano uczestnikom 250 zestawów nagród. Projekt finansowany był przez NFOŚiGW oraz uzyskał wsparcie finansowe lokalnych WFOŚiGW oraz PFOŚiGW. W opiniach Zarządów Związków Gmin realizujących "Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii" projekt "Wypraw." jest bardzo udany i powinien być kontynuowany w latach przyszłych, a jego realizacja jest okazją do promocji regionów jako atrakcyjnych ekologicznie i prowadzących nowoczesne wychowanie pro środowiskowe wśród najmłodszych.

W bieżącym roku szkolnym Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki przystąpi do akcji ekologicznej pn. "Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii"