• 1
  • 2
  • 3

 Z A P R O S Z E N I E

do udziału w dziewiątej edycji programu edukacyjnego pn.:
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w dziewiątej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”. Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie należy przesłać na adres e-mail (skan pisma) lub pocztą do dnia 24 października 2014 r. zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1.

Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami szkół z poszczególnych gmin Związku (Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Samborzec, Sandomierz, Sadowie) odbędzie się 23 października 2014 r. o godz. 10:00 w budynku wielofunkcyjnym przy Urzędzie gminy w Baćkowicach.
Na spotkaniu zostaną również przedstawione i uzgodnione następujące zagadnienia:
1. Sprawy organizacyjne związane z przeprowadzeniem programu edukacyjnego pn.: "Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady",
2. Ustalenie nowego regulaminu konkursu oraz opracowanie nowych form przeprowadzenia programu w szkołach,
3. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wg nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4. Powołanie komisji konkursowej,
5. Zbiórka baterii w szkołach,
6. Propozycje nagród za udział w konkursie dla szkół i uczniów

Koordynator
Paweł Dzioba

Załącznik nr 1 pdf logo

Regulamin konkursu 

Kryteria oceny 


 

Podsumowanie pdf logo