• 3
  • 1
  • 2

1. Miejsce zagospodarowania odpadów

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku (gmina: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Koprzywnica, Klimontów, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Samborzec, Sadowie) jest RIPOK tj. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gm. Baćkowice.

2. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
27-552 Baćkowice 86,

nr tel: 41 2426060

3. Adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach
gm. Baćkowice.

Czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 7:00 do 15:00,
nr tel. 41-2426060 lub 500 031 424