• 1
  • 2
  • 3

1. Miejsce zagospodarowania odpadów

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku (gmina: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Koprzywnica, Klimontów, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Samborzec, Sadowie, Zawichost) jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gm. Baćkowice.

2. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50
27-552 Baćkowice,

nr tel: 41 242 60 60

kom: 500 031 418

3. Adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach
gm. Baćkowice.

Czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 7:00 do 15:00,
nr tel. 41-242 60 60 lub 500 031 424

4. Adres punktu zbierania folii powstających w gospodarstwach rolnych

Odbiór odpłatny zgodnie z Uchwałą Nr XI/64/2019 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: określenia odpłatnego przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Janczyce 50 27-552 Baćkowice,Tel.: 41 2426060

5. Adres punktu zbierania odpadów sznurka  powstających w gospodarstwach rolnych
Odpady sznurka odbierane są przy odpadach zmieszanych przez przewoźnika odpowiedzialnego za odbieranie odpadów na terenie danej gminy wyłonionego w trybie postępowania przetargowego.

6. Adres punktu zbierania opon:

PSZOK w Janczycach – odbiór zgodny z regulaminem PSZOK