• 3
  • 1
  • 2

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2020 r. 

                                                                            

Jak prawidłowo segregować odpady. 

pdf logo

                                        

 

Baćkowice  pdf logo
Bogoria pdf logo
Dwikozy pdf logo
Iwaniska pdf logo
Klimontów - gmina pdf logo
Klimontów - miasto pdf logo
Koprzywnica - miasto pdf logo
Koprzywnica - gmina pdf logo
Lipnik pdf logo
Łoniów pdf logo
Obrazów pdf logo
Opatów - miasto pdf logo
Opatów - gmina  pdf logo
Osiek - miasto pdf logo
Osiek - gmina pdf logo
Sadowie pdf logo
Samborzec pdf logo
Zawichost - miasto pdf logo
Zawichost - gmina pdf logo

 

Odbiór 2 oraz 4 razy w miesiącu:

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – BAĆKOWICE, BOGORIA, IWANISKA, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA, LIPNIK, ŁONIÓW, OBRAZÓW (MZGOK) - 2x w miesiącu pdf logo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – BAĆKOWICE, BOGORIA, IWANISKA, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA, LIPNIK, ŁONIÓW, OBRAZÓW (MZGOK) - 4x w miesiącu pdf logo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCHI – DWIKOZY - 2x w miesiącu pdf logo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCHI – DWIKOZY - 4x w miesiącu pdf logo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – OSIEK - 2x w miesiącu pdf logo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – OSIEK - 4x w miesiącu pdf logo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – SAMBORZEC - 2x w miesiącu pdf logo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – SAMBORZEC - 4x w miesiącu pdf logo

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2019 r. 

Szanowni Mieszkańcy!
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach informuje, iż od 1 stycznia 2019 r. nastąpił wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na które my - jako Związek nie mamy wpływu. Podwyżka opłaty związana jest ze wzrostem kosztów składowych funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów.
Wyższa stawka wynika ze wzrostu opłaty za korzystanie ze środowiska, tzw. ,,opłata marszałkowska” a także w dużej mierze wprowadzeniem obowiązującego w całym kraju ograniczenia składowania na składowiskach wysortowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji odpadów, których zawartość kaloryczna jest powyżej 6 MJ/kg. Jedyną formą ich zagospodarowania jest przekazanie do instalacji termicznego przekształcenia frakcji palnej, która z uwagi na nadpodaż tego rodzaju odpadów na rynku zawyża ceny za przyjęcie i zagospodarowanie.
Koszty zagospodarowania odpadów frakcji palnej sukcesywnie wzrastają i obecnie wynoszą 456 zł za zagospodarowanie 1 tony. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na wysokość ceny odbioru i zagospodarowania odpadów jest spora grupa mieszkańców unikająca płacenia za wywóz odpadów.
Ponadto, pomimo deklaracji mieszkańców o zbieraniu odpadów w sposób selektywny, Związek rokrocznie odbiera coraz większą ilość odpadów zmieszanych. Świadczy to o niskim poziomie segregacji, za co ponosimy dodatkowe koszty.
Wpłaty mieszkańców nie pokrywają w całości ponoszonych przez Związek kosztów a zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców aby
wystarczała ona na realizację całości zadania, polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych.
W związku z powyższym opłata musiała ulec podwyższeniu i wynosić będzie od 1 stycznia 2019 r. na terenie Gmin:

Lokalizacja nieruchomości z terenu gmin:  Metoda naliczania opłaty  Sposób zbierania odpadów
segregowane niesegregowane
Gminy: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy,
Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica,
Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek,
Sadowie, Samborzec
od gospodarstwa domowego jednoosobowego  11,00 zł  16,50 zł
od gospodarstwa domowego wieloosobowego  23,00 zł  34,50 zł
Miasto Osiek
Miasto Koprzywnica
od gospodarstwa domowego jednoosobowego  12,00 zł  18,00 zł
od gospodarstwa domowego wieloosobowego  24,00 zł  36,00 zł

Nowe książeczki opłat na 2019 rok za odbiór odpadów wraz z zawiadomieniem zostaną dostarczone do Państwa w terminie do 31 stycznia 2019 r. Właścicieli nieruchomości, którzy otrzymali wraz z książeczką opłat druk deklaracji proszeni są o jej uzupełnienie o nową stawkę opłaty za odbiór odpadów, podpisanie i odesłanie na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice, bądź złożyć w Urzędzie Gminy właściwym dla położenia nieruchomości objętej systemem odbioru odpadów komunalnych.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Związku: 885 851 248, 885, 851 242, 885 851 241, 885 851 239.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 r. 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2017 r. II półrocze

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2017 r.