• 1
  • 2
  • 3

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2022 r. 

                                                                            

  

Harmonogram na telefon  mail - informacja. 

pdf logo

 

Baćkowice  pdf logo
Bogoria pdf logo
Dwikozy pdf logo
Dwikozy IV - XII pdf logo
Iwaniska pdf logo
Klimontów pdf logo
Koprzywnica pdf logo
Lipnik pdf logo
Łoniów pdf logo
Obrazów pdf logo
Opatów - miasto pdf logo
Opatów - miasto II i III pdf logo
Opatów - miasto IV i XII pdf logo
Opatów - gmina  pdf logo
Opatów - gmina II i III pdf logo
Opatów - gmina IV i XII pdf logo
Osiek - miasto pdf logo
Osiek - miasto IV - XII pdf logo
Osiek - gmina pdf logo
Osiek - gmina IV - XII pdf logo
Sadowie pdf logo
Samborzec pdf logo
Samborzec IV - XII pdf logo
Zawichost - miasto pdf logo
Zawichost - gmina pdf logo

 

Odbiór 2 oraz 4 razy w miesiącu:

Baćkowice - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Bogoria - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Dwikozy - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Dwikozy - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu - IV - XII pdf logo
Iwaniska - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Klimontów - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Koprzywnica - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Lipnik - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Łoniów - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Obrazów - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Opatów - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Opatów - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu II i III pdf logo
Opatów - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu IV i XII pdf logo
Osiek - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Osiek - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu - IV - XII pdf logo
Sadowie - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Samborzec - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Samborzec - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu - IV - XII pdf logo
Zawichost - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2021 r. 

                                                                            

Jak prawidłowo segregować odpady. 

pdf logo

Pomoc przy segregacji. 

pdf logo

                                        

 

Baćkowice  pdf logo
Bogoria pdf logo
Dwikozy pdf logo
Dwikozy - wspólnota mieszkaniowa - gabaryty pdf logo
Iwaniska pdf logo
Klimontów pdf logo
Koprzywnica pdf logo
Lipnik pdf logo
Łoniów pdf logo
Obrazów pdf logo
Opatów - miasto pdf logo
Opatów - gmina  pdf logo
Osiek - miasto pdf logo
Osiek - gmina pdf logo
Sadowie pdf logo
Samborzec pdf logo
Zawichost - miasto pdf logo
Zawichost - gmina pdf logo

 

Odbiór 2 oraz 4 razy w miesiącu:

Baćkowice - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Bogoria - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Dwikozy - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Iwaniska - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Klimontów - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Koprzywnica - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Lipnik - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Łoniów - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Obrazów - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Opatów - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Osiek - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Sadowie - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Samborzec - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Zawichost - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 04-X.2021 r. 

                                                                            

Jak prawidłowo segregować odpady. 

pdf logo

Pomoc przy segregacji. 

pdf logo

                                        

 

Baćkowice  pdf logo
Bogoria pdf logo
Dwikozy pdf logo
Dwikozy - wspólnota mieszkaniowa - gabaryty pdf logo
Iwaniska pdf logo
Klimontów pdf logo
Koprzywnica pdf logo
Lipnik pdf logo
Łoniów pdf logo
Łoniów pdf logo
Obrazów pdf logo
Opatów - miasto pdf logo
Opatów - gmina  pdf logo
Osiek - miasto pdf logo
Osiek - gmina pdf logo
Sadowie pdf logo
Samborzec pdf logo
Zawichost - miasto pdf logo
Zawichost - gmina pdf logo

 

Odbiór 2 oraz 4 razy w miesiącu:

Baćkowice - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Bogoria - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Dwikozy - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Iwaniska - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Klimontów - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Koprzywnica - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Lipnik - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Łoniów - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Obrazów - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Osiek - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Sadowie - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo
Samborzec - Odbiór 1,2 i 4 x w miesiącu pdf logo

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 01-03.2021 r. 

                                                                            

Jak prawidłowo segregować odpady. 

pdf logo

Pomoc przy segregacji. 

pdf logo

                                        

 

Baćkowice  pdf logo
Bogoria pdf logo
Dwikozy pdf logo
Iwaniska pdf logo
Klimontów pdf logo
Koprzywnica pdf logo
Lipnik pdf logo
Łoniów pdf logo
Obrazów pdf logo
Opatów - miasto pdf logo
Opatów - gmina  pdf logo
Osiek - miasto pdf logo
Osiek - gmina pdf logo
Sadowie pdf logo
Samborzec pdf logo
Zawichost - miasto pdf logo
Zawichost - gmina pdf logo

 

Odbiór 2 oraz 4 razy w miesiącu:

Baćkowice - Odbiór 1x w miesiącu pdf logo
Baćkowiece - Odbiór 2 i 4x w miesiącu pdf logo
Bogoria - Odbiór 1x w miesiącu pdf logo
Bogoria - Odbiór 2 i 4x w miesiącu pdf logo
Dwikozy pdf logo
Iwaniska - Odbiór 1x w miesiącu pdf logo
Iwaniska - Odbiór 2 i 4x w miesiącu pdf logo
Klimontów - Odbiór 1x w miesiącu pdf logo
Klimontów - Odbiór 2 i 4x w miesiącu pdf logo
Koprzywnica - Odbiór 1x w miesiącu pdf logo
Koprzywnica - Odbiór 2 i 4x w miesiącu pdf logo
Lipnik - Odbiór 1x w miesiącu pdf logo
Lipnik - Odbiór 2 i 4x w miesiącu pdf logo
Łoniów - Odbiór 1x w miesiącu pdf logo
Łoniów - Odbiór 2 i 4x w miesiącu pdf logo
Obrazów - Odbiór 1x w miesiącu pdf logo
Obrazów - Odbiór 2 i 4x w miesiącu pdf logo
Opatów pdf logo
Osiek pdf logo
Sadowie - Odbiór 1x w miesiącu pdf logo
Sadowie - Odbiór 2 i 4x w miesiącu pdf logo
Samborzec pdf logo
Zawichost pdf logo

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2020 r. 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2019 r. 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 r. 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2017 r. II półrocze

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2017 r.