• 1
  • 2
  • 3

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż w zakresie prowadzenia instalacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach oraz transportu odpadów odpowiedzialnym jest:

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,
Janczyce 50, 27-552 Baćkowice.

Biuro MZGOK
tel.: +48 41 2426060 lub: +48 500 031 418
fax :+48 41 2426060

Transport odpadów i logistyka:
tel.: +48 41 2426060 lub: +48 885 851 255
e-mail: mzgok@onet.pl
godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną internetową ZUOK Janczyce pod adresem:
http://mzgok.com.pl