• 1
  • 2
  • 3

I N F O R M A C J A


Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż
XIV edycja programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady” . prowadzanego w roku szkolnym 2019/2020 zostaje przedłużona na rok szkolny 2020/2021.

 

 

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA

Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż
z powodu zmniejszenia  kwoty dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach dot. programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - XIV edycja”, brakło nam środków na wydruk zeszytów szkolnych i zostały zmienione nagrody dla szkół.   

 

Dokumenty do pobrania: