• 1
  • 2
  • 3

I N F O R M A C J A

    Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje o ustaleniu regulaminu i kryterium oceniania w szesnastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.