• 1
  • 2
  • 3

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i aktualny podział gospodarstw domowych na terenie Gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku i przedstawiają się następująco:

 

Nieruchomości zamieszkałe (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna)

Ustala się następujący podział gospodarstw domowych:

1) gospodarstwo domowe 1 – osobowe,

2) gospodarstwo domowe 2 – osobowe,

3) gospodarstwo domowe 3 – osobowe i większe.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny:

1) gospodarstwo domowe 1 – osobowe – 16,00 zł /m-c

2) gospodarstwo domowe 2 – osobowe – 35,00 zł /m-c

3) gospodarstwo domowe 3 – osobowe i większe – 50,00 zł /m-c

W przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej wyposażonych w kompostownik przydomowy i zagospodarowujących bioodpady stanowiące odpady komunalne we własnym zakresie, stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustala się w wysokości:

1) gospodarstwo domowe 1 – osobowe – 14,00 zł /m-c

2) gospodarstwo domowe 2 – osobowe – 29,00 zł /m-c

3) gospodarstwo domowe 3 – osobowe i większe – 40,00 zł /m-c

Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny:

1) gospodarstwo domowe 1 – osobowe – 28,00 zł /m-c

2) gospodarstwo domowe 2 – osobowe – 58,00 zł /m-c

3) gospodarstwo domowe 3 – osobowe i większe – 80,00 zł /m-c

 

Nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje, itp.)

Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za pojemnik.

Rodzaj pojemnika Odpady segregowane Odpady niesegregowane
pojemnik 110 l 25,00 zł; 30,00 zł;
pojemnik 120 l 25,00 zł; 30,00 zł;
pojemnik 240 l 50,00 zł; 60,00 zł;
pojemnik 1,1 m3 160,00 zł; 200,00 zł;
pojemnik 2,2 m3 320,00 zł; 400,00 zł;
pojemnik 7 m3 850,00 zł; 1 000,00 zł.