• 1
  • 2
  • 3

Eksperci Ministerstwa Środowiska

W celu zapewnienia gminom wsparcia merytorycznego i praktycznego dotyczącego ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Ministerstwo Środowiska nawiązało współpracę z czterema ekspertami w zakresie:
zasad ustalania opłat,
prawa samorządowego,
przetargów i konkurencyjności,
technologii przetwarzania odpadów komunalnych.

W związku z tym, istnieje możliwości zadawania pytań ekspertom w ww. obszarach tematycznych. Uprzejmie prosimy o zaznaczenie w tytule wiadomości którego z obszarów tematycznych dotyczy pytanie. Ponadto, prosimy o przedstawienie własnej interpretacji/propozycji odpowiedzi.
Adres, na który należy przesyłać pytania zgodnie z powyższą instrukcją:


ekspert@mos.gov.pl