Członkowie Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Przewodniczący Zgromadzenia Związku:

Pan Szymon Kołacz

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku:

Pani Marzena Urban-Żelazowska

Gmina Baćkowice:

Pan Marian Partyka - Wójt Gminy
Pan Krzysztof Grzyb - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Gmina Bogoria:

Pan Władysław Brudek - Wójt Gminy
Pan Maciej Tutak - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Dwikozy:

Pan Marek Łukaszek - Wójt Gminy
Pan Marek Kozieł - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Iwaniska:

Pan Marek Staniek - Wójt Gminy
Pan Stanisław Górczyński - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Gmina Klimontów:

Pan Marek Goździewski - Wójt Gminy
Pan Czesław Fijałkowski - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Koprzywnica:

Pan Marek Jońca - Burmistrz Miasta
Pan Mirosław Żyła- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Gmina Lipnik:

Pan Andrzej Grządziel - Wójt Gminy
Pan Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Łoniów

Pan Szymon Kołacz - Wójt Gminy
Pan Antoni Szpak - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Obrazów:

Pan Krzysztof Tworek - Wójt Gminy
Pani Teresa Szczudło – Przewodnicząca Rady Gminy

Gmina Opatów:

Pan Andrzej Chaniecki - Burmistrz Opatowa
Pan Jacek Cheba - Przewodniczący Rady Miasta

Gmina Osiek:

Pan Rafał Łysiak - Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Pan Witold Nasternak - Przewodniczący Rady Miejskiej

Gmina Ożarów:

Pan Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Pani Krystyna Wieczorek- Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gmina Sadowie:

Pani Marzena Urban-Żelazowska - Wójt Gminy
Pan Mieczysław Podczasi - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Samborzec:

Pan Witold Surowiec - Wójt Gminy
Pan Mieczysław Piątek - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Sandomierz:

Pan Marek Bronkowski - Burmistrz Sandomierza
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miejskiej