Uchwały Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z 2013 roku z dnia:

Uchwały Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z 2014 roku z dnia:

Uchwały Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z 2015 roku z dnia:

Uchwały Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z 2016 roku z dnia:

Uchwały Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z 2017 roku z dnia:

Uchwały Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z 2018 roku z dnia:

Uchwały Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z 2020 roku z dnia:

Uchwały Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z 2021 roku z dnia:

Uchwały Zgromadzenia Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki z 2023 roku z dnia:

Uchwały Zgromadzenia Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki z 2024 roku z dnia: