Uchwała nr V/38/2015 z dnia 30 września 2015 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na 2015 rok
pdf logo
Uchwała nr V/39/2015 z dnia 30 września 2015 w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2015-2029
pdf logo
Uchwała nr V/40/2015 z dnia 30 września 2015 w sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komulanymi oraz ustalenia wysokości stawek za gospodarawonie odpadami komunalnymi
pdf logo