Uchwała nr IV/18/2019 z dnia 27 maja 2019 w sprawie:
przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

pdf logo

Uchwała nr IV/19/2019 z dnia 27 maja 2019 w sprawie:
wyboru członka Zarządu Związku

pdf logo

Uchwała nr IV/20/2019 z dnia 27 maja 2019 w sprawie:
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Ekologicznemu Związkowi Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

pdf logo

Protokół z głosowania

pdf logo