Uchwała nr XIII/66/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na 2017 rok
pdf logo
Uchwała nr XIII/67/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 w sprawie:
sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr XI/61/2016 w wskazanej podstawie prawnej ze Statutu Związku
pdf logo
Uchwała nr XIII/68/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 w sprawie:
przyjęcia projektu zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
pdf logo