Uchwała nr XVII/86/2018 z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie:
zmian w bodżecie Związku na 2018 rok
pdf logo
Uchwała nr XVII/87/2018 z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej z Międzygminnym Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”
pdf logo