Uchwała nr XII/63/2017 z dnia 30 stycznia 2017 w sprawie:
uchwalenia budżetu Związku na 2017 rok
pdf logo
Uchwała nr XII/64/2017 z dnia 30 stycznia 2017 w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2017-2029
pdf logo
Uchwała nr XII/65/2017 z dnia 30 stycznia 2017 w sprawie:
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
pdf logo