Uchwała nr IX/55/2016 z dnia 24 czerwca  2016 w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
pdf logo
Uchwała nr IX/56/2016 z dnia 24 czerwca  2016 w sprawie:
udzielenia Zarządowi Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
pdf logo
Uchwała nr IX/57/2016 z dnia 24 czerwca  2016 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na 2016 rok
pdf logo
Uchwała nr IX/58/2016 z dnia 24 czerwca  2016 w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2016-2029
pdf logo