Uchwała nr III/27/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie:
wyboru członka Zarządu Związku spoza członków Zarządu
pdf logo
Uchwała nr III/28/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie:
wyznaczania osób w sprawie oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem
pdf logo
Uchwała nr III/29/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2015-2029
pdf logo
Uchwała nr III/30/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na 2015 rok
pdf logo
Uchwała nr III/31/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie:
powierzenia Międzygminnemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
pdf logo