Przewodniczący Zgromadzenia Związku:

Pan Szymon Kołacz

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku:

Pani Marzena Urban-Żelazowska

Członkowie Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Gmina Baćkowice:

Pan Marian Partyka - Wójt Gminy
Pan Krzysztof Grzyb - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Bogoria:

Pan Marcin Adamczyk - Wójt Gminy
Pani Anna Stobnicka - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Dwikozy:

Pan Marek Łukaszek - Wójt Gminy
Pan Piotr Socha - Przedstawiciel Rady Gminy

Gmina Iwaniska:

Pan Marek Staniek - Wójt Gminy
Pan Wiesław Kowalczyk - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Klimontów:

Pan Marek Goździewski - Wójt Gminy
Pan Robert Orłowski - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Koprzywnica:

Pani Aleksandra Klubińska - Burmistrz Koprzywnicy
Pani Nina Szymańska - Przedstawiciel Rady Miejskiej

Gmina Lipnik:

Pan Andrzej Grządziel - Wójt Gminy
Pan Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Łoniów

Pan Szymon Kołacz - Wójt Gminy
Pan Wiesław Latra - Przedstawiciel Rady Gminy

Gmina Obrazów:

Pan Krzysztof Tworek - Wójt Gminy
Pani Teresa Szczudło – Przewodnicząca Rady Gminy

Gmina Opatów:

Pan Grzegorz Gajewski - Burmistrz Opatowa
Pan Marcin Słapek - Przewodniczący Rady Miasta

Gmina Osiek:

Pan Rafał Łysiak - Burmistrz Osieka
Pan Dorota Skotarek – Sekretarz Gminy/Przedstawiciel Rady Miejskiej

Gmina Ożarów:

Pan Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Pani Paweł Rędziak- Z-ca Burmistrza/Przedstawiciel Rady Miejskiej

Gmina Sadowie:

Pani Marzena Urban-Żelazowska - Wójt Gminy
Pan Mieczysław Podczasi - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Samborzec:

Pan Witold Surowiec - Wójt Gminy
Pan Mieczysław Piątek - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Sandomierz:

Pan Marcin Marzec - Burmistrz Sandomierza
Pan Piotr Chojnacki - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej/ Przedstawiciel Rady Miejskiej