• 1
  • 2
  • 3

2013

GMINA Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
BAĆKOWICE 59,72 7,07
BOGORIA 66,46 8,59
DWIKOZY 49,62 29,93
IWANISKA 55,53 6,74
KLIMONTÓW 63,19 15,96
KOPRZYWNICA 53,32 25,99
LIPNIK 64,85 14,94
ŁONIÓW 51,32 5,53
SADOWIE 54,33 12,74
SAMBORZEC 45,95 28,82
OBRAZÓW 56,62 45,2
OSIEK 21,23 6,67