• 1
  • 2
  • 3

2014

GMINA Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
BAĆKOWICE 75,92 21,49
BOGORIA 78,45 18,9
DWIKOZY 82,72 39,04
IWANISKA 69,36 18,11
KLIMONTÓW 75,37 21,1
KOPRZYWNICA 82,28 21,75
LIPNIK 91,23 23,13
ŁONIÓW 71,77 19,03
SADOWIE 75,09 18,32
SAMBORZEC 63,84 22,35
OBRAZÓW 84,13 53,47
OSIEK 50,97 18,5