• 1
  • 2
  • 3
GMINA Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych
BAĆKOWICE 45,11 34,46 -
BOGORIA 43,75 32,03 -
DWIKOZY 52,76 50,37 -
IWANISKA 43,27 29,46 100
KLIMONTÓW 46,38 36,01 -
KOPRZYWNICA 51,25 36,31 -
LIPNIK 52,86 41,58 -
ŁONIÓW 50,31 39,38 -
SADOWIE 40,76 38,79 -
SAMBORZEC 39,72 39,34 -
OBRAZÓW 51,94 48,04 -
OSIEK 27,49 34,32 -