• 1
  • 2
  • 3
GMINA - 2019r. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych [%]
BAĆKOWICE 27,86   20,19 100
BOGORIA 27,97 20,91 100
DWIKOZY 35,76 21,47 -
IWANISKA 23,05 17,98 -
KLIMONTÓW 30,50 22,17 -
KOPRZYWNICA 30,04 24,92 -
LIPNIK 30,77 21,08 -
ŁONIÓW 25,88 18,51 100
SADOWIE 34,17 18,63 -
SAMBORZEC 30,88 17,16 -
OBRAZÓW 30,51 22,62 -
OSIEK 26,85 10,81 -