• 1
  • 2
  • 3
GMINA - 2019r. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych [%]
BAĆKOWICE                                        52,08
7,56 100
BOGORIA 7,54 -
DWIKOZY 7,50 -
IWANISKA 6,64 100
KLIMONTÓW 8,80 -
KOPRZYWNICA 9,02 -
LIPNIK 5,56 100
ŁONIÓW 7,23 -
SADOWIE 7,03 100
SAMBORZEC 5,94 -
OBRAZÓW 8,22 -
OSIEK 4,00 -
OPATÓW         4,12 100
ZAWICHOST     3,36 -
 
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości.
Miasto i Gmina Opatów 0,24
Miasto i Gmina Opatów         7,18
Miasto i Gmina Opatów 78,10
Miasto i Gmina Zawichost 13,32