• 1
  • 2
  • 3
GMINA Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia w poszczególnych gminach [%] Poziomi ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych
BAĆKOWICE 52,59 0 57,29
BOGORIA 45,92 0 55,08
IWAŃSKA 47,91 0 55,62
DWIKOZY 45,22 0 53,65
LIPNIK 44,23 0 54,72
KLIMONTOW 54,22 0 53,77
OBRAZÓW 44,76 0 53,76
KOPRZYWNICA 43,77 0 55,60
ŁONIÓW 47,91 0 53,17
SAMBORZEC 50,98 0 51,97
SADOWIEC 48,3 0 50,73
OSIEK 52,02 0 52,52
OPATÓW 35,9 0 44,24
ZAWICHOST 43,31 0 51,59
EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI 45,13 0 52,56
 
  Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia w poszczególnych gminach przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości.
Miasto i Gmina Opatów 8,01
Miasto i Gmina Opatów 7,44
Miasto i Gmina Opatów 78,10
Gmina Baćkowice 0,02
Gmina Iwaniska 0,01