Zarządzenie Nr 3/K/2020
Przewodniczącego Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie ogranicznia funkcjonowania biura Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
pdf logo 
ZARZĄDZENIE NR 1/KO/2022
ZARZĄDU EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI z dnia 30.06.2022 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
pdf logo

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z AWARIĄ LINII TELEFONICZNEJ DO DNIA 26.05.2014 ROKU KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA MOŻLIWY JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE Z NUMERAMI TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE EZGDK – KONTAKT – TABELA.,

 

Zarządzenie Nr 2/K/2020
Przewodniczącego Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ogranicznia funkcjonowania biura Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
pdf logo 
 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gmin Członkowskich EZGDK w sprawie projektu uchwały metody ustalenia opłat za gospodarwoanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pdf logo