• 1
 • 2
 • 3

 Z A P R O S Z E N I E

do udziału w dwunastej edycji programu edukacyjnego pn.:
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.


Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w dwunastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.

Zgłoszenie udziału szkoły do konkursu należy przesłać na adres e-mail (skan pisma) lub przesyłką pocztową do dnia 16 października 2017 r. zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1.
Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami szkół z poszczególnych gmin Związku (Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Samborzec, Sandomierz, Sadowie) odbędzie się 17 października 2017 r. o godz. 10:30 w budynku wielofunkcyjnym przy Urzędzie  Gminy w Baćkowicach.


Na spotkaniu zostaną również przedstawione i uzgodnione następujące zagadnienia:

 1. Sprawy organizacyjne związane z przeprowadzeniem programu edukacyjnego pn.: "Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady".
 2. Ustalenie nowego regulaminu konkursu oraz opracowanie nowych form przeprowadzenia programu w szkołach.
 3. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
 4. Powołanie komisji konkursowej.
 5. Zbiórka baterii w szkołach.
 6. Propozycje nagród za udział w konkursie dla szkół i uczniów.

W przypadku pytań proszę o kontakt: Agnieszka Podsiadło tel. 607 968 744 lub 15 866 13 98.


Koordynator
Agnieszka Podsiadło

Załącznik do pobrania:

 1. Karta uczestnictwa
 2. Regulamin
 3. Kryteria oceny
 4. Podsumowanie - wyniki konkursu 2018

 

Dofinansowanie programu edukacyjnego

Program edukacji ekologicznej dotyczący selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XII edycja” został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Kielcach zgodnie z podpisaną umową dotacji nr 237/18 z dnia 11.06.2018r. w kwocie: 18 000,00 zł stanowiącej  62,31 % kosztów kwalifikowanych zadania którego całkowity koszt wyniósł: 28 888,80 zł. Zostały zakupione następujące nagrody: 10 urządzeń wielofunkcyjnych, 10 aparatów cyfrowych, 16 lornetek, 36 temperówek elektrycznych, 36 piłek, 36 plecaków, 36 kalkulatorów, 36 głośników przenośnych, 36 słuchawek, 36 ładowarek Power Bank, 36 pendrivów, 6 000 zeszytów.